THANK YOU SO MUCH FOR YOUR DONATION

From 15/08 to 25/09

WE HAVE RAISED

62,506,000 VND/

120,000,000 VND

TOP 3 STUDENTS

Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được sự ủng hộ nồng nhiệt từ các bạn học viên cho chương trình thiện nguyện IvyPrepForHumanity

Phạm Toàn Anh Dũng

Donate: 10,069,000 vnd

Trần Hoàng Nam

Donate: 8,487,000 vnd

NGUYỄN LÊ YÊN KHÊ

Donate: 6,077,000 vnd

TOP 7 STUDENTS

“Hạnh phúc của họ đang nằm trong tay bạn. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi.”

Nhâm Đạt Khánh Toàn

Donate: 5,788,500 vnd

Đỗ Nguyễn Khánh Vy

Donate: 5,477,000 vnd

Đỗ Ngọc Kim Ngân

Donate: 4,887,000 vnd

Đỗ Nhật Vy

Donate: 5,641,000 vnd

IvyPrep for Humanity

Email: academics.hcm@ivyprep.edu.vn

https://www.facebook.com/IvyPrepForHumanity

FUND FOR FUTURE - FUND FOR FULFILMENT

Đại diện: Nguyễn Minh Thùy (Academic Manager, IVYPREP Southern Region)

Artboard 26

Nội dung chuyển khoản: đính kèm tên của học sinh bạn muốn gửi đến

Tài khoản ngân hàng: Á Châu ACB

Số tài khoản: 138022649